Hur du sätter dina viktigaste mål i livet (och uppnår dem)

masterit bloggen   •  December 01, 2019

LYSSNA PÅ PODDEN

Hur man sätter mål och uppnår dem

Det börjar närma sig ett nytt år. Är du som läser detta är precis som oss? Om du vill att ditt 2020 ska bli det året då du ser tillbaka och tänker “wow, jag åstadkom så mycket mer än vad jag faktiskt trodde”. Så ligger svaret i detta avsnittet som kommer att handla om att sätta mål. Vi kommer idag gå igenom hur du kommer få fram dina viktigaste mål för ett framgångsrikt år och hur du skapar en strategi för att skapa största möjliga sannolikhet för dig att uppnå dem.

Om du vill ta ditt liv till nästa nivå kommer det kräva en hel del hårt arbete och därför behöver du veta varför du ska göra allt det här jobbet. När du har läst klart det här inlägget kommer du ha fått fram dina viktigaste mål för detta året och du har en klar och tydlig plan för hur du ska uppnå dem. Vårt förslag är att du lyssnar igenom avsnittet i podden och sedan går igenom steg för steg på bloggen, 

Varför man ska sätta mål?

En stor stress hos unga är att man inte riktigt vet vad man vill göra i livet. Ofta finns det väldigt mycket saker som man vill göra och många gånger kan dessa saker vara motverkande. Det jag menar är att om du vill ut och resa, tjäna pengar och samtidigt gå i högskolan så kommer detta med stor sannolikhet vara svårt att få ihop allting.Detta händer alla människor hela tiden. 

Man vill göra flera olika saker samtidigt och därför är det väldigt viktigt att vi strukturerar upp dina mål så att du får en klar bild av vad som är viktigt för dig. Så att du därefter har en strategi för hur du ska lyckas. Har du ingenting att stämma av med längre fram så kommer du agera utifrån hur du känner just den dagen och då kanske det inte alls blir som du tänkt. 

Vad dina mål gör i detta fallet är att strukturera upp vad som är viktigt för dig och vad som är mindre viktigt. Du kommer att komma närmare ditt varför, alltså dina starka skäl till att få någonting gjort och du får en tydligare vision för hur du vill att ditt liv ska se ut. 

Osäkerheten som uppstår när man inte har en riktning i livet kan bli ett själv sabotage. Det är på grund av att man gör saker som kortsiktigt kan vara tillfredsställande. Vilket gör att man tappar fokus från de saker som faktiskt är belönande på lång sikt genom hela livet.  

Hur sätter man mål?

 1. Sätt mål för dagen, månaden, kvartalet och året. 

Börja med att fundera i vilket syfte du ska sätta mål. Ska du sätta mål för månaden, kvartalet eller året? Min rekommendation är att börja med att sätta ett stort mål för hela året och bryt sedan ner det stora målet till mål för kvartalet och därefter enklare mål som du kan utföra under en månad eller kanske till och med under veckan eller dagen. 

Det är lätt att tänka att ett mål kan vara alldeles för långt bort och svårt att uppnå. Så som jag ser det är att om det någon gång är en människa någonstans i världen som har lyckats med det så finns det ingen anledning till varför du inte skulle klara det.

2. Var i ett bra tillstånd när du ska skriva ner dina mål. 

Innan vi sätter oss ner och börjar skriva våra mål ser vi till att vara i ett bra tillstånd. Slå dig ner och luta dig tillbaka på ett ställe där du kan vara fokuserad för den kommande timmen. Sätt på bra musik och fokusera på att bara må bra så att kreativiteten kan flöda. Varför du ska vara i ett positivt tillstånd när du sätter mål är för att du redan då får en positiv känsla kopplad till åstadkommandet av dina mål.

3. Förankra dig med dina drömmar

Nu när vi kan vara kreativa så börjar vi med att fantisera om våra drömmar i livet. Vad är din ultimata vision och dina högsta drömmar i livet? Varför är dessa viktiga för dig och hur kan du bryta ner dina drömmar till mål som du kan börja med att agera på idag? Föreställ dig att du står upp och tittar framåt på ett öppet landskap. Ungefär tio meter framför dig står ditt framtida jag. Den bästa versionen av dig själv. Vilka kvalitéer och egenskaper besitter du då? Vilket liv lever den bästa versionen av dig själv och vilken påverkan har du på världen runt omkring dig? 

4. Brainstorma mål (skriv ner mål)

När du har tagit din tid till att föreställa dig ditt bästa möjliga liv börjar vi denna målsättningen genom att vi brainstormar allting som vi vill göra under det kommande året. Livet handlar inte bara om att åstadkomma pengar eller andra materiella saker. Därför har vi tagit fram en modell så att ni kan fundera på hur ni kan utveckla er inom alla olika delar inom livet. Brainstorma 100 mål för det kommande år inom följande delar av livet:

 • Sinne, värderingar och mindset. 
 • Känslor
 • Relationer
 • Karriär
 • Finansiella mål, pengar, ekonomi. 
 • Familj och vänner.
 • Nöjen
 • Hälsa/fitness

5. Utveckla en brinnande önskan 

För att du ska få känslan och lusten till att gå ut och ta action på dina mål behöver vi börja med att utveckla en brinnande önskan. Detta är motivationen som kommer få dig att utmana din rädsla, din komfort zon och som får dig att överkomma motgångar. Alla dina val baseras på två känslor, rädsla eller önskan. Den starkaste känslan kommer alltid att överkomma den svagare. Vad du än grubblar över kommer växa. Så se till att grubbla över dina mål, önskningar och din vision så kommer du se att dessa saker kommer framträda i ditt liv.

6. Ha ett tydligt varför

Att ha ett tydligt varför kommer vara otroligt viktigt för att hålla dig driven under motgångar och kommer få dig att pusha dig igenom hinder när du ska uppnå målet. Gå igenom alla dina hundra mål och ställ dig frågan:

 • Varför är detta viktigt för mig?
 • Vad är det som motiverar mig med det här målet?

7. Utveckla din tro

För att kunna aktivera ditt undermedvetna så måste du vara övertygad på att du kommer kunna uppnå ditt mål. Du måste ha en absolut tro på att du förtjänar att uppnå målet och att det kommer till dig när du är redo för det. 

”Whatever your mind can conceive and believe, it can achieve”.  

Du utvecklar din tro genom att värdera dina mål på en skala från 1 till 10. Är målet inte värderat över 7 behöver du fundera ytterligare på varför du vill uppnå målet. 

 • Hur engagerad är jag i att förverkliga detta målet?
 • Hur mycket tror jag på att jag kan uppnå målet?

8.  Skriv ner dina 10 viktigaste mål 

Gå igenom alla dina hundra mål, du borde vid det här laget ha en tydlig bild om vilka mål som är viktigare för dig än andra. Så det du gör nu är att du plockar ut de tio absolut viktigaste målen och gör en tio topplista. 

Därefter tar du och skriver ner dina mål med penna och papper. Mål som inte är nedskrivna är inte mål överhuvudtaget. Det är snarare önskningar eller fantasier. Syftet med att skriva ner dina mål, förutom för att förtydliga dem, är att det gör din önskan mer intensiv och din tro starkare på att uppnå dem. Skriv ner dina tio topp mål varje dag för att ständigt påminna dig själv om dom.

När du först skriver ner dina tio viktigaste mål formulerar du målen på så sätt att de blir inspirerande och motiverande. Till exempel jag vill…  jag har… jag kommer lätt…. Dina mål skall vara baserade på nuet. Alltså ska dina mål vara formulerade på så sätt att du redan har uppnått dem. Eftersom att ditt undermedvetna inte kan skilja på vad som är verkligt eller inte så kommer ditt undermedvetna tro på att målet redan är uppnått. 

9. skriv en lista med allt som är positivt med att uppnå dina mål

Att förstå varför du ska uppnå dina mål är bränslet till att skapa en brinnande önskan som för dig framåt. Din nivå av motivation är beroende av dina motiv. Desto mer anledningar till att uppnå målet desto mer motiverad kommer du att vara. 

10. Gör dina mål S.M.A.R.T.E.R

Smarter mål är en akronym och står för Specific, Meaningful, Achievable, Relevant, Time bound, Evaluable, Rewarding

Specific

Det första steget i S.M.A.R.T.E.R mål är att göra dina mål specifika – väldigt specifika. Desto mer specifika mål som du har desto enklare och tydligare kommer det vara för dig att uppnå dina mål. Om vi säger att du vill ha mer pengar eller gå ner i vikt så räcker det inte med att säga att du vill ha det utan du behöver bestämma exakt hur mycket som du vill gå ner i vikt eller exakt hur mycket pengar som du vill tjäna. 

Meaningful 

När dina mål är specifika så behöver du göra dina mål vara meningsfulla. Att ha meningsfulla mål kommer att skapa bränslet till att oavsett vad gå ut för att göra allt för att åstadkomma dina mål. Detta är kopplat till ditt varför som vi har pratat om. Man vill till exempel inte ha mer pengar för att ha mer papper eller siffror på ett bankkonto. Man vill ha pengar för det som pengarna kommer ge dig. Mer frihet, mer tid till familjen, mer säkerhet och såvidare. Du vill knyta en stark mening till dina mål så se till att förtydliga dina anledningar och skäl till varför du ska åstadkomma målet. 

Achievable

Tidigare i avsnittet pratade jag om att om det någon gång är någon människa världen som någonsin har åstadkommit målet så är det fullt möjligt för dig att göra det också. Men när du sätter mål och speciellt när målen är kortsiktiga som ett år, i detta fallet, se till att målet faktiskt är möjligt att åstadkomma. Större mål är mer lämpliga för en fem eller tio års period. Sätt till exempel inte ett mål att du ska vinna en mens physicue tävling nästa månad om du aldrig har gått till gymmet innan. Sätt hellre ett mål av att gå 15 gånger till gymmet under en månad. Fokusera på att skapa självförtroende genom att klara av mindre mål och bygg dig successivt uppåt till större utmaningar. 

Relevant 

Det fjärde steget i S.M.A.R.T.E.R mål är att göra dina mål relevanta. Detta betyder att dina mål ligger i harmoni med dina värderingar och vad du faktiskt vill ha i livet. Om du värderar frihet i ditt liv och har ett mål som binder dig vid att vara sitta instängd på ett kontor hela dagarna så kommer detta inte förgylla ditt liv. Kom ihåg att du inte behöver lyckas för att vara lycklig utan du behöver vara lycklig för att lyckas. 

Time bound 

Tidsbegränsa dina mål. Jag kommer ihåg att när man i skolan och hade en inlämning. Då sköt man alltid fram pluggandet tills absolut senaste dagen och det slutade upp med att man satt vaken hela natten för att skriva klart den här uppgiften. När du sätter dina mål se till att sätta en deadline. Har du till exempel ett mål av att tjäna 400.000kr på ett år. Bryt ner det målet  till ett halvår, ett kvartal, en månad eller till och med för en dag. Detta gör att du alltid har den här glöden som man hade när man satt uppe hela natten för att skriva klart den här uppgiften så att fingrarna krampade dagen innan en inlämning. 

Evaluable

Det sjätte steget är att utvärdera dina mål. Genom att varje dag utvärdera dina mål så kommer du först och främst påminna dig själv om dom vilket kommer att skapa en större sannolikhet för dig själv att uppnå dem. Se till att du har som vana att varje dag har som vana att utvärdera dina mål. Kom ihåg att vad du än grubblar över kommer att framträda i ditt liv. Se därför till att du grubblar över dina mål, din vision och dina önskningar.

Rewarding

Det sista steget i metoden är att göra dina mål belönande. Belöna dig själv två gånger. En gång innan du har uppnått målet och en gång efter du har uppnått målet. När du belönar dig själv innan du har uppnått ett mål så kommer du gå ut för att åstadkomma målet men en helt annan energi. När du belönar dig själv efter att du har uppnått ett mål så förstärker du den positiva tillfredsställelsen av att åstadkomma och programmerar din hjärna till att vilja anta nästa utmaning.

11. skapa en plan för att uppnå målet

 • Brainstorma en att-göra-lista.
 • Bryt ner dessa till en konkret plan.

20% av alla handlingar ger 80% av resultaten. Se därför till att se vilka dessa är och gör mer av dessa.

skriv ner i detalj vad du vill, när du vill ha det, varför du vill ha det och varifrån du startar. Skriv ner en lista av de hinder som du behöver överkomma, informationen som du kommer behöva och från vilka personer som du behöver hjälp. Vad är den viktigaste saken som du behöver göra, näst viktigaste, näst näst viktigaste osv.

12. Visualisera

skapa en klar bild i ditt huvud av hur det hade sett ut om du redan hade uppnått målet. Upprepa denna bilden om och om igen i ditt sinne. Varje gång du repeterar ditt mål som redan uppnått ökar du din önskan för att uppnå målet samt ökat tron att målet är uppnåeligt för dig. Vad du ser är vad du får. Ditt undermedvetna aktiveras utav bilder. 

13. bestäm dig att du ALDRIG ALDRIG ALDRIG kommer ge upp

Backa upp dina mål med precision och var bestämd på att uppnå målet. Fundera aldrig ens på möjligheten av att inte klara av det. Precis som vi nämnde kring affirmationer i förra avsnittet, repetera för dig själv “jag klarar det” om och om igen tills att du är absolut övertygad på att du kommer göra det.